+359 899-247487

Politica de confidențialitate

1. Introducere

1.1 Noi ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru web și a serviciilor noastre utilizatori.

1.2. Această politică se aplică în cazul în care acționăm în calitate de operator de date cu privire la datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web și ale utilizatorilor de servicii; cu alte cuvinte, atunci când noi determinăm scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date cu caracter personal.

1.3 Noi folosim module cookie pe site-ul nostru web. În măsura în care aceste cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre, vă vom cere să vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor de către noi atunci când vizitați pentru prima dată site-ul nostru web.

1.4 În această politică, "noi", "noi" și "al nostru" se referă la Airius Bulgaria Ltd. [Pentru mai multe informații despre noi, consultați secțiunea 12.]

2. Cum folosim datele dvs. personale

2.1 În această secțiune 2 am stabilit:

(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care le putem prelucra;

(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care nu le-am obținut direct de la dumneavoastră, sursa și categoriile specifice ale respectivelor date;

(c) scopurile în care putem prelucra datele cu caracter personal; și

(d) temeiul juridic al prelucrării.

2.2 Noi putem prelucra date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web și a serviciilor noastre ("utilizare") date"). Datele de utilizare pot include adresa dvs. de IP, adresa geografică locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de trimitere, durata de vizită, vizionări de pagini și căi de navigare pe site-ul web, precum și informații despre momentul, frecvența și modelul de utilizare a serviciilor dvs. Sursa de utilizare datelor de utilizare este sistemul nostru de urmărire analitică. Aceste date de utilizare pot fi prelucrate pentru scopul de a analiza utilizarea site-ului web și a serviciilor. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul SAU interesele noastre legitime, și anume monitorizarea și îmbunătățirea site-ului nostru web și a serviciilor noastre.

2.3 Noi putem prelucra datele dvs. de cont ("date de cont"). Datele de cont date pot include numele și adresa dvs. de e-mail. Sursa datelor de cont este dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră. Datele de cont pot fi prelucrate în următoarele scopuri operării site-ului nostru web, furnizării serviciilor noastre, asigurării securității site-ului web și a serviciilor, menținerea copiilor de rezervă ale bazelor noastre de date și comunicarea cu dumneavoastră. Baza legală pentru această prelucrare este consimțământul SAU legitimitatea noastră interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web și a activității noastre SAU executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dumneavoastră la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.

2.4 Noi putem prelucra informațiile dvs. incluse în profilul dvs. personal de pe site-ul nostru web ("date de profil"). Datele de profil pot include numele dvs, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, fotografiile de profil, sexul, data nașterii naștere, statutul relației, interesele și hobby-urile, detaliile educaționale și de angajare detalii de angajare. Datele de profil pot fi prelucrate în scopul de a permite și de a monitorizarea utilizării de către dvs. a site-ului și serviciilor noastre web. Temeiul juridic pentru acest lucru prelucrare este consimțământul SAU interesele noastre legitime, și anume buna administrare a site-ului nostru web și a activității noastre SAU executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract contract.

2.5 Noi putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt furnizate în cursul utilizării serviciilor noastre ("date privind serviciile"). Sursa datelor privind serviciile este dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră. Datele de serviciu pot fi prelucrate în scopul operării site-ului nostru web, furnizării serviciilor noastre, asigurării securității serviciilor noastre de site-ului web și a serviciilor, menținerea copiilor de rezervă ale bazelor noastre de date și comunicarea cu dumneavoastră. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul SAU legitimitatea noastră interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web și a activității noastre SAU executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dumneavoastră la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.

2.6 Noi putem prelucra informațiile pe care le postați pentru publicare pe site-ul nostru sau prin intermediul serviciile noastre ("date de publicare"). Datele de publicare pot fi prelucrate în scopul de a permite o astfel de publicare și de a administra serviciile noastre de site-ului web și a serviciilor. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul SAU acordul nostru interesele legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului nostru web și a afacerii SAU executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea de demersuri, la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.

2.7 Noi putem prelucra informațiile conținute în orice cerere de informații pe care ne-o trimiteți cu privire la bunuri și/sau servicii ("date privind cererea de informații"). Datele privind cererea de informații pot fi prelucrate în scopul oferirii, comercializării și vânzării bunurilor relevante și/sau servicii relevante pentru dumneavoastră. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul.

2.8 Noi putem prelucra informații referitoare la relațiile noastre cu clienții, inclusiv informații de contact ale clienților ("date privind relațiile cu clienții"). Datele privind relația cu clienții pot include numele dumneavoastră, angajatorul dumneavoastră, locul de muncă titlul sau rolul, datele dvs. de contact și informațiile conținute în comunicările dintre noi și dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră. Sursa datelor despre clienți datelor privind relația cu clienții este dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră. Datele privind relația cu clienții pot fi prelucrate în scopul gestionării relațiilor noastre cu clienții, comunicarea cu clienții, păstrarea înregistrărilor acestor comunicări și promovarea produselor și serviciilor noastre către clienți. Temeiul juridic pentru acest lucru prelucrare este consimțământul SAU interesele noastre legitime, și anume gestionarea corespunzătoare corectă a relațiilor noastre cu clienții.

2.9 Noi putem prelucra informații referitoare la tranzacții, inclusiv achiziții de bunuri și servicii, pe care le încheiați cu noi și/sau prin intermediul site-ului nostru web ("tranzacții date"). Datele de tranzacție pot include datele dvs. de contact, datele dvs. detaliile cardului și detaliile tranzacției. Datele de tranzacție pot fi prelucrate în scopul furnizării bunurilor și serviciilor achiziționate și pentru a păstra înregistrări adecvate ale acestor tranzacții. Temeiul juridic pentru această prelucrare este executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dumneavoastră cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract și interesele noastre legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului nostru web și a activității noastre.

2.10 Noi putem prelucra informațiile pe care ni le furnizați în scopul abonării la notificările noastre prin e-mail și/sau la buletinele noastre informative ("date de notificare"). Datele de notificare pot fi prelucrate în scopul de a vă trimite notificări și/sau buletine informative relevante. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul SAU executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea demersuri, la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.

2.11 Noi putem prelucra informațiile conținute în sau referitoare la orice comunicare pe care dvs. ne trimiteți ("date privind corespondența"). Datele de corespondență pot include conținutul comunicării și metadatele asociate cu comunicarea comunicare. Site-ul nostru web va genera metadatele asociate cu comunicările efectuate prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul web. Datele de corespondență pot fi prelucrate în scopul comunicării cu dvs. și al menținerii evidenței. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web și a activității noastre și a comunicării cu utilizatorii.

2.12 Noi putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal identificate în această politică, dacă este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, fie în instanță proceduri judiciare sau în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul nostru legitim, și anume protecția și afirmarea drepturilor noastre legale, a drepturilor dvs. legale și a drepturilor legale ale altora.

2.13 Noi putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal identificate în această politică, dacă este necesar în scopul obținerii sau menținerii unei acoperiri de asigurare, al gestionării riscurilor sau obținerea de consultanță profesională. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesele noastre legitime, și anume protecția adecvată a activității noastre împotriva riscurilor.

2.14 În plus față de scopurile specifice pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal stabilite în această secțiune 2, putem, de asemenea, să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care ne supunem suntem supuși, sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale dvs. unei alte persoane fizice.

2.15 Vă rugăm să nu ne furnizați datele cu caracter personal ale altor persoane, cu excepția cazului în care vă solicităm să să faceți acest lucru.

3. Furnizarea datelor dvs. personale către alte persoane

3.1 Noi putem dezvălui datele dumneavoastră personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acest înseamnă filialele noastre, holdingul nostru final și toate filialele sale) în măsura în care este necesar în mod rezonabil în scopurile și pe baza temeiurilor juridice stabilite prevăzute în această politică.

3.2 Noi putem dezvălui datele dvs. personale asigurătorilor noștri și/sau consilierilor noștri profesioniști în măsura în care este necesar în mod rezonabil în scopul obținerii sau menținerii acoperirii de asigurare, gestionării riscurilor, obținerii de consultanță profesională sau a stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, fie în instanță proceduri judiciare sau în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

3.3 Financiar tranzacțiile legate de site-ul nostru web și de serviciile noastre sunt SAU pot fi gestionate de către furnizorii de servicii de plată. Vom partaja datele de tranzacție cu furnizorii noștri de servicii de plată furnizorii de servicii de plată numai în măsura în care este necesar în scopul procesării plăților dvs., rambursarea acestor plăți și soluționarea reclamațiilor și a întrebărilor referitoare la astfel de plăți și rambursări.

3.4 Noi putem dezvălui datele privind solicitarea dvs. de informații uneia sau mai multor terțe părți selectate furnizori de bunuri și servicii identificați pe site-ul nostru web în scopul de a permite acestora să vă contacteze, astfel încât să vă poată oferi, comercializa și vinde servicii relevante bunuri și/sau servicii relevante. Fiecare dintre aceste terțe părți va acționa în calitate de operator de date în în legătură cu datele de anchetă pe care i le furnizăm; și la contactarea dvs, fiecare astfel de terță parte vă va furniza o copie a propriei politici de confidențialitate, care va guverna utilizarea de către acea parte terță a datelor dumneavoastră personale.

3.5 In plus față de dezvăluirile specifice de date cu caracter personal prevăzute în prezenta secțiune 3, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care o astfel de dezvăluire este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice. De asemenea, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal în cazul în care o astfel de dezvăluire este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, fie în instanță proceduri judiciare sau în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

4. Transferurile internaționale ale datelor dumneavoastră cu caracter personal

4.1 În această Secțiune 4, vă oferim informații despre circumstanțele în care se poate aplica datele cu caracter personal pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene Spațiului Economic European (SEE).

4.2 Noi avem birouri și facilități în Regatul Unit, cu distribuitori în SUA, Australia, Europa și Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a făcut o "evaluare a adecvării decizie" cu privire la legile privind protecția datelor din fiecare dintre aceste țări. Transferurile către fiecare dintre aceste țări vor fi protejate prin garanții adecvate, și anume utilizarea unor clauze standard de protecție a datelor adoptate sau aprobate de Comisia Europeană.

4.3. facilități de găzduire pentru site-ul nostru web sunt situate în Regatul Unit. Regulamentul european Comisia Europeană a luat o "decizie de adecvare" cu privire la datele legile privind protecția datelor din fiecare dintre aceste țări. Transferurile către fiecare dintre aceste țări vor fi protejate prin măsuri de protecție adecvate, și anume prin utilizarea de clauzelor standard de protecție a datelor adoptate sau aprobate de Comisia Europeană.

4.4. Tu recunoașteți că datele cu caracter personal pe care le trimiteți pentru publicare prin intermediul site-ului nostru site-ul web sau serviciile pot fi disponibile, prin intermediul internetului, în întreaga lume. Noi nu putem împiedica utilizarea (sau utilizarea abuzivă) a acestor date cu caracter personal de către alte persoane.

5. Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

5.1. Această secțiune 5 stabilește politicile și procedura noastră de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ne ajuta să ne asigurăm că ne respectăm obligațiile legale în ceea ce privește cu privire la păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.

5.2 Personal datele pe care le prelucrăm în orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar pentru acel scop sau acele scopuri.

5.3 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei Secțiuni 5, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care o astfel de păstrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale față de care noi suntem supuși, sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale dvs. unei alte persoane fizice.

6. Amendamente

6.1. Noi putem actualiza această politică din când în când prin publicarea unei noi versiuni pe site-ul nostru web.

6.2. Dumneavoastră ar trebui să verificați această pagină din când în când pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificări aduse la această politică.

6.3. Noi vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin intermediul paginii private sistemul de mesagerie privată de pe site-ul nostru web.

7. Drepturile dumneavoastră

7.1 În această secțiune 7, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind datele legea privind protecția datelor. Unele dintre drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, ar trebui să citiți legile relevante și orientările autorităților de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

7.2. principalele drepturi în temeiul legislației privind protecția datelor sunt:

(a) dreptul de acces;

(b) dreptul la rectificare;

(c) dreptul la ștergere;

(d) dreptul de a restricționa prelucrarea;

(e) dreptul de a se opune prelucrării;

(f) dreptul la portabilitatea datelor;

(g) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; și

(h) dreptul de a retrage consimțământul.

7.3. Tu aveți dreptul la confirmarea faptului că prelucrăm sau nu datele dvs. personale date cu caracter personal și, în cazul în care o facem, accesul la datele cu caracter personal, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Asigurarea drepturilor și libertăților altora nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot face obiectul unui tarif de taxă rezonabilă.

7.4. Tu aveți dreptul de a obține rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte care vă privesc și, ținând cont de scopurile prelucrării, de a obține ca orice date incomplete datele cu caracter personal care vă privesc să fie completate.

7.5 In anumite circumstanțe aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: datele cu caracter personal nu mai sunt mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea bazată pe consimțământ; vă vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor; prelucrarea este efectuată în scopuri de marketing direct; și datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal. Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului la ștergere. Excluderile generale includ cazurile în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei obligații legale. pretenții.

7.6 În anumite circumstanțe aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe sunt: contestați acuratețea datelor dvs. datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării noastre, dar aveți nevoie de datele cu caracter personal datele personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; și aveți obiectat la prelucrare, până la verificarea acestei obiecții. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, putem continua să stocăm datele dvs. datele cu caracter personal. Cu toate acestea, le vom prelucra în alt mod numai cu acordul dumneavoastră; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; sau din motive de importanță majoră. interes public.

7.7. aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară, dar numai în măsura în care nu sunt îndeplinite motivele legale temeiul juridic al prelucrării este acela că prelucrarea este necesară pentru: a îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea unei funcții de oricărei autorități oficiale cu care am fost investiți; sau în scopul legitim al intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În cazul în care formulați o astfel de obiecție, noi vom înceta să prelucrăm informațiile cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor dvs, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau dacă prelucrarea este pentru stabilirea, exercitarea sau apărării unor pretenții legale.

7.8. Tu aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în scopuri directe. scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri în scopuri de marketing direct). În cazul în care formulați o astfel de obiecție, vom înceta să vă prelucrăm datele cu caracter personal în acest scop scop.

7.9. Tu aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în scopuri științifice scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

7.10 Pentru măsura în care temeiul juridic pentru prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este:

(a) consimțământul; sau

(b) că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dumneavoastră, înainte de a încheia un contract,

         și o astfel de prelucrare este efectuată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să să primiți de la noi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și utilizat în mod obișnuit și lizibil de către o mașină. Cu toate acestea, acest drept nu se aplică în cazul în care ar fi afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

7.11 În cazul în care considerați că prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. personale încalcă datele legile privind protecția datelor, aveți dreptul legal de a depune o plângere la un organism de supraveghere autoritate responsabilă cu protecția datelor. Puteți face acest lucru în statul membru al UE al reședinței dvs. obișnuite, al locului dvs. de muncă sau al locului unde se presupune că ați comis plângerea încălcare.

7.12 Pentru măsura în care temeiul juridic pentru prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. personale este consimțământul, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere.

7.13. Tu vă puteți exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale prin scris notificare scrisă către noi SAU prin e-mail la adresa info@airius.co.uk, pe lângă celelalte metode specificate în prezenta secțiune 7.

8. Despre cookie-uri

8.1 A cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de către browser. Site-ul identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită un pagină de pe server.

8.2 Cookie-uri pot fi fie cookie-uri "persistente", fie cookie-uri "de sesiune": un cookie persistent va fi stocat de către un browser web și va rămâne valabil până când data de expirare stabilită, cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înainte de data de expirare; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, atunci când browserul web este închis.

8.3 Cookie-uri nu conțin, de obicei, informații care să identifice personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate în și obținute din cookie-uri.

9. Cookie-urile pe care le folosim

9.1 Noi folosim cookie-uri în următoarele scopuri:

(a) autentificarea - folosim cookie-uri pentru a vă identifica atunci când vizitați site-ul nostru web și pe măsură ce navigați site-ul nostru web

(b) statutul - folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să determinăm dacă sunteți conectat la site-ul nostru web

(c) personalizarea - folosim cookie-uri pentru a stoca informații despre preferințele dvs. și pentru a personaliza site-ul web pentru dvs.

(d) securitate - folosim cookie-uri ca element al măsurilor de securitate utilizate pentru a proteja utilizatorul conturilor utilizatorilor, inclusiv pentru a preveni utilizarea frauduloasă a credențialelor de conectare, și pentru a a proteja site-ul și serviciile noastre în general

(e) publicitate - folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să afișăm reclame care vor fi relevante pentru dumneavoastră

(f) analiză - folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să analizăm utilizarea și performanța site-ului nostru web și a serviciilor

(g) cookie consimțământ - folosim cookie-uri pentru a stoca preferințele dvs. în legătură cu utilizarea de cookie-urilor în general

10. Cookie-urile utilizate de furnizorii noștri de servicii

10.1. furnizori de servicii utilizează cookie-uri și aceste cookie-uri pot fi stocate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru web.

10.2 Noi utilizăm Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Google Analytics colectează informații despre utilizarea site-ului web prin intermediul cookie-urilor. Informațiile colectate referitoare la site-ul nostru web sunt utilizate pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului nostru web. Politica de confidențialitate a Google este disponibilă la: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Noi publicăm reclame Google AdSense pe site-ul nostru web. Pentru a vă determina interese, Google va urmări comportamentul dumneavoastră pe site-ul nostru web și pe alte site-uri web de pe internet cu ajutorul modulelor cookie. Această urmărire a comportamentului permite Google să personalizeze reclamele pe care le vedeți pe alte site-uri web pentru a reflecta interesele dvs. interese (dar nu publicăm reclame bazate pe interese pe site-ul nostru web). Puteți vizualiza, șterge sau adăuga categorii de interese asociate cu browserul dvs. prin vizitând: https://adssettings.google.com. De asemenea, puteți renunța la cookie-ul rețelei partenere AdSense utilizând aceste setări sau utilizând mecanismul de renunțare la mai multe cookie-uri al Network Advertising Initiative la: http://optout.networkadvertising.org. Cu toate acestea, aceste mecanisme de dezactivare utilizează la rândul lor cookie-uri, iar dacă ștergeți cookie-urile din browserul dumneavoastră, opțiunea de dezactivare nu va fi menținută. Pentru a vă asigura că se menține o opțiune de excludere pentru un anumit browser, puteți dori să să luați în considerare utilizarea plug-in-urilor Google pentru browser disponibile la adresa: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Gestionarea cookie-urilor

11.1. Cele mai multe browsere vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri și să le ștergeți. Site-ul metode pentru a face acest lucru variază de la un browser la altul și de la o versiune la alta. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea cookie-urilor prin intermediul acestor link-uri:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac ( Safari ); și

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blocaj tuturor modulelor cookie va avea un impact negativ asupra capacității de utilizare a multor site-uri web.

11.3. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe site-ul nostru web.

12. Detaliile noastre

12.1 Acest site este deținut și operat de Airius Bulgaria Ltd.

12.2 Suntem înregistrați în Bulgaria cu numărul de TVA BG205839022, iar sediul nostru social este la: San Stefano Str. 3A, KVK Business Center, Haskovo 6300 - Bulgaria.

12.3 Sediul nostru principal de afaceri este: San Stefano Str. 3A, KVK Business Center, Haskovo 6300 - Bulgaria.

12.4. Tu ne puteți contacta:

(a) prin poștă, la: San Stefano Str. 3A, KVK Business Center, Haskovo 6300 - Bulgaria.

(b) folosind formularul de contact de pe site-ul nostru web

(c) prin telefonic, la numărul de contact publicat pe site-ul nostru; sau

(d) prin e-mail, utilizând adresa de e-mail publicată pe site-ul nostru.

13. Responsabilul cu protecția datelor

13.1 Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: info@airius.bg.