+359 899-247487

Termeni și condiții de furnizare

1. Definiții
În prezentul contract
"furnizor" înseamnă Airius Bulgaria Ltd.
"noi" înseamnă Airius Bulgaria Ltd.
"Cumpărător" înseamnă cumpărătorul bunurilor.
"dumneavoastră" înseamnă cumpărătorul bunurilor.
"Transportator" înseamnă orice persoană sau afacere contractată de noi pentru a transporta bunurile de la noi la dumneavoastră, indiferent dacă este vorba de întreaga distanță sau de o parte a acesteia.
"Bunuri" înseamnă orice bunuri pe care le oferim spre vânzare.
"Materiale scrise" înseamnă orice material informativ publicat de noi pe orice suport în vederea furnizării de informații clienților noștri sau clienților potențiali.

2. Contractul nostru cu dvs.
2.1. vom accepta comanda dvs. prin scrisoare, prin fax sau prin confirmare prin e-mail. Confirmarea noastră de comandă va confirma detaliile achiziției dumneavoastră, condițiile de plată și datele de livrare preconizate
2.2. este posibil ca prețul să fi crescut față de cel afișat în materialul nostru scris.
2.3. Toate descrierile, greutățile și dimensiunile bunurilor sunt cele ale producătorilor originali și nu vă puteți baza pe acuratețea acestora. În consecință, orice astfel de descriere nu face parte din prezentul contract.
2.4. În cazul în care nu avem în stoc Bunurile pe care le comandați, vă vom oferi alternative înainte de a vă expedia comanda. Dacă se întâmplă acest lucru, puteți:
2.4.1. să acceptați alternativele pe care vi le oferim;
2.4.2. să vă anulați comanda
2.4.3. să lăsați comanda valabilă, dar să ne spuneți să omitem articolul care nu se află în stoc.
2.5. bunurile sunt pe riscul dumneavoastră din momentul în care sunt livrate de către transportatorul nostru sau ridicate de către transportatorul dumneavoastră din depozitul nostru.
2.6. păstrăm proprietatea deplină asupra bunurilor până când ați plătit integral pentru aceste bunuri. Titlul de proprietate este păstrat și, în cazul neplății, vom face ce vrem cu acele bunuri în legătură cu viitorul lor. În cazul în care nu se efectuează plata, ne păstrăm dreptul de a colecta bunurile de la destinație (adică: de la clientul dumneavoastră, dacă este cazul)

3. Preț și plată
3.1. Prețul și plata sunt cele stabilite pe factură.
3.2. Veți plăti toate sumele care ne sunt datorate în conformitate cu acești termeni prin mijloacele specificate, fără nici o compensare, deducere sau cerere reconvențională.
3.3. Distribuitorul va plăti toate comenzile în întregime înainte ca orice comandă să fie eliberată agentului de expediere al distribuitorului. Toate plățile vor fi efectuate într-un cont bancar nominalizat de către Societate.

4. Informațiile pe care ni le furnizați
4.1. Sunteți de acord că ați furnizat și veți continua să furnizați informații exacte, actualizate și complete despre dumneavoastră.
4.2. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a răspunde la orice punct de nemulțumire din partea dvs., cu condiția să ne contactați în termen de trei luni de la cumpărare.

5. Livrare
5.1. Livrările vor fi efectuate de către transportator la adresa stipulată în comandă. Trebuie să vă asigurați că este prezentă o persoană care să accepte livrarea.
5.2. Putem livra bunurile în tranșe, dacă bunurile nu sunt disponibile în același timp pentru livrare.

6. Impozite, taxe și restricții la import
6.1. Nu cunoaștem și nu suntem responsabili pentru legile din țara dumneavoastră de reședință (din afara UE).
6.2. Sunteți responsabil pentru achiziționarea de Bunuri pe care le puteți importa în mod legal și pentru plata
Taxe de import și impozite de orice fel percepute în țara dumneavoastră de reședință (taxe de intrare în UE plătite de furnizor atunci când bunurile ajung în UE).

7. Declarații de renunțare la răspundere
7.1. Putem aduce îmbunătățiri sau modificări materialului nostru scris sau la oricare dintre Bunuri, în orice moment și fără notificare prealabilă.
7.2. Sunteți informat că materialul scris poate include inexactități tehnice sau erori tipografice.
7.3. Nu suntem răspunzători în nicio circumstanță pentru pierderi speciale, indirecte sau indirecte sau orice daune de orice fel care rezultă din pierderea utilizării, pierderea de date sau pierderea de venituri sau profituri, fie într-o acțiune contractuală, neglijență sau în alt mod, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului nostru web sau cu achiziționarea de bunuri.
7.4. Cu excepția unei reclamații pentru vătămare corporală, în orice reclamație împotriva noastră, răspunderea noastră este limitată la valoarea bunurilor pe care le-ați achiziționat în contractul care face obiectul litigiului.

8. Despăgubire
Sunteți de acord să ne despăgubiți împotriva oricărei reclamații sau cereri, inclusiv a onorariilor rezonabile ale avocaților, formulate de o terță parte din cauza sau care rezultă în orice mod din utilizarea de către dvs. a bunurilor sau din încălcarea de către dvs. a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale oricărei persoane.

9. Limitări contractuale
În cazul în care furnizăm bunuri fără o taxă specifică, atunci se consideră că acestea (sau acestea) sunt furnizate gratuit și nu sunt asociate cu niciun alt serviciu pentru care se percepe o taxă. În consecință, nu există nicio obligație contractuală sau de altă natură pentru noi în ceea ce privește astfel de bunuri sau servicii.

10. Drepturile terților
Nicio dispoziție din prezentul contract nu conferă terților beneficii în temeiul dispozițiilor Legii din 1999 privind contractele (drepturile terților).

11. Separabilitate
În cazul în care oricare dintre aceste clauze este considerată în orice moment de către o jurisdicție ca fiind nulă, invalidă sau inaplicabilă, atunci aceasta va fi tratată ca fiind impusă sau redusă, numai în măsura minimă necesară pentru a o aduce în conformitate cu legile acelei jurisdicții și pentru a evita ca aceasta să fie nulă și va fi obligatorie în forma impusă sau redusă. Sub rezerva acestui fapt, fiecare dispoziție va fi interpretată ca fiind separabilă și nu va afecta în niciun fel celelalte clauze.

12. Nicio renunțare
Nicio renunțare din partea noastră, în exercitarea oricărui drept, putere sau prevedere din prezentul document, nu va funcționa ca o renunțare la orice alt drept sau la același drept la un moment viitor; nici o întârziere în exercitarea oricărei puteri sau drepturi nu va fi interpretată ca o renunțare.

13. Rezolvarea litigiilor
În cazul unui litigiu care rezultă din sau în legătură cu acești termeni sau cu orice contract dintre dumneavoastră și noi, sunteți de acord să încercați să rezolvați litigiul prin angajarea cu bună credință cu noi într-un proces de mediere înainte de a începe arbitrajul sau litigiul.

14. Forța majoră
Nu suntem răspunzători pentru nicio încălcare a obligațiilor noastre care rezultă din cauze independente de controlul nostru rezonabil, inclusiv grevele propriilor noștri angajați.

15. Legea aplicabilă
Prezentul acord este reglementat și construit în conformitate cu legea bulgară. Prezentul acord nu este reglementat de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri, a cărei aplicare este exclusă în mod expres prin prezenta.

Data publicării/data intrării în vigoare: 01.08.20
Autorizat de: Todin Todinov - Director general
Brevete în SUA și în străinătate în curs de brevetare. AIRIUS®. Toate materialele emise de către sau provenind de la Airius Bulgaria Ltd este ©Copyright Airius Bulgaria. Ltd