+359 899-247487

Политика за поверителност

1. Въведение

1.1 Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на посетителите и услугите на нашия уебсайт Потребители.

1.2 Това Политиката се прилага, когато действаме като администратор на данни по отношение на лични данни на посетителите на нашия уебсайт и потребителите на услуги; С други думи, където Ние определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

1.3 Ние Използвайте бисквитки на нашия уебсайт. Доколкото тези бисквитки не са строго необходими За предоставянето на нашия уебсайт и услуги ще Ви помолим да се съгласите с използването на бисквитки, когато за първи път посетите нашия уебсайт.

1.4 В тази политика "ние", "нас" и "наш" се отнасят до "Айриус България" ЕООД [За повече информация относно нас вижте Раздел 12.]

2. Как използваме Вашите лични данни

2.1 Във Този раздел 2 сме изложили:

а) на общи категории лични данни, които можем да обработваме;

б) в Случаят с лични данни, които не сме получили директно от Вас, източникът и конкретни категории от тези данни;

в) на цели, за които можем да обработваме лични данни; и

г) на правни основания за обработването.

2.2 Ние може да обработва данни за използването на нашия уебсайт и услуги ("Използване данни"). Данните за използването могат да включват Вашия IP адрес, географски местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препращане, дължина на посещение, показвания на страници и навигационни пътеки на уебсайта, както и информация за времето, честотата и модела на използване на Вашата услуга. Източникът на използването Данните са нашата система за проследяване на анализи. Тези данни за използването могат да бъдат обработвани за целите на анализа на използването на уебсайта и услугите. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ нашите законни интереси, а именно мониторинг и подобряване на нашия уебсайт и услуги.

2.3 Ние може да обработва данните за профила Ви ("данни за профила"). Сметката Данните могат да включват вашето име и имейл адрес. Източникът на данните за акаунта е Вие или вашият работодател. Данните за профила могат да бъдат обработвани за целите на опериране на нашия уебсайт, предоставяне на нашите услуги, гарантиране на сигурността на нашите уебсайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация С теб. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашето легитимно интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес ИЛИ изпълнение на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки, на Вашия искане, за сключване на такъв договор.

2.4 Ние може да обработва Вашата информация, включена в личния Ви профил на нашия уебсайт ("данни за профила"). Данните за профила могат да включват Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, профилни снимки, пол, дата на раждане, статус на връзката, интереси и хобита, образователни подробности и заетост Подробности. Данните за профила могат да бъдат обработвани с цел да се даде възможност и наблюдение на използването на нашия уебсайт и услуги. Правното основание за това обработването е съгласие ИЛИ наши законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес ИЛИ изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки, по Ваше искане, за сключване на такава договор.

2.5 Ние може да обработва Вашите лични данни, които са предоставени в хода на използването на нашите услуги ("данни за услуги"). Източникът на данните за услугата Вие или вашият работодател. Данните за услугата могат да бъдат обработвани за целите на опериране на нашия уебсайт, предоставяне на нашите услуги, гарантиране на сигурността на нашите уебсайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация С теб. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашето легитимно интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес ИЛИ изпълнение на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки, на Вашия искане, за сключване на такъв договор.

2.6 Ние може да обработва информация, която публикувате за публикуване на нашия уебсайт или чрез нашите услуги ("данни за публикуване"). Данните за публикуване могат да бъдат обработвани с цел да се даде възможност за такова публикуване и администриране на нашите уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашето законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес ИЛИ изпълнението на договор между Вас и нас и/или вземане стъпки, по Ваше искане, за сключване на такъв договор.

2.7 Ние може да обработва информация, съдържаща се във всяко запитване, което ни изпращате относно стоки и/или услуги ("данни за запитване"). Данните от запитването могат да да бъдат обработвани за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните стоки и/или услуги за Вас. Правното основание за тази обработка е съгласието.

2.8 Ние може да обработва информация, свързана с нашите взаимоотношения с клиентите, включително Информация за контакт с клиентите ("Данни за взаимоотношенията с клиентите"). Данните за взаимоотношенията с клиентите могат да включват вашето име, вашия работодател, вашата работа заглавие или роля, вашите данни за контакт и информация, съдържаща се в комуникация между нас и Вас или Вашия работодател. Източникът на клиента Данните за взаимоотношенията сте вие или вашият работодател. Данните за взаимоотношенията с клиентите могат да да бъдат обработвани за целите на управлението на взаимоотношенията ни с клиентите, комуникация с клиентите, водене на записи за тези комуникации и популяризиране на нашите продукти и услуги на клиентите. Правното основание за това обработването е съгласие ИЛИ наши законни интереси, а именно правилното управление от нашите взаимоотношения с клиентите.

2.9 Ние може да обработва информация, свързана със сделки, включително покупки на стоки и услуги, които сключвате с нас и/или чрез нашия уебсайт ("транзакция" данни"). Данните за транзакцията могат да включват вашите данни за контакт, вашите данни за картата и данни за транзакцията. Данните за транзакциите могат да бъдат обработвани с цел доставка на закупените стоки и услуги и водене на правилни записи на тези сделки. Правното основание за тази обработка е изпълнение на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки, на Вашия да сключим такъв договор и нашите законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес.

2.10 Ние може да обработва информация, която ни предоставяте с цел абониране към нашите известия по имейл и/или бюлетини ("данни за известия"). Данните за уведомяване могат да бъдат обработвани за целите на изпращането на съответните уведомления и/или бюлетини. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ изпълнение на договор между Вас и нас и/или вземане на стъпки, по Ваше искане, за сключване на такъв договор.

2.11 Ние може да обработва информация, съдържаща се в или свързана с всяка комуникация, която да ни изпратите ("данни за кореспонденция"). Данните за кореспонденцията може да включва съдържанието на съобщението и метаданните, свързани с общуване. Нашият уебсайт ще генерира метаданните, свързани с съобщения, направени чрез формулярите за контакт на уебсайта. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработвани за целите на комуникацията с Вас и воденето на записи. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно правилно администриране на нашия уебсайт и бизнес и комуникации с потребителите.

2.12 Ние може да обработва всички Ваши лични данни, посочени в тази политика, когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, независимо дали в съда производство или в административно или извънсъдебно производство. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно защитата и отстояване на нашите законни права, Вашите законни права и законните права на другите.

2.13 Ние може да обработва всички Ваши лични данни, посочени в тази политика, когато е необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление рискове или получаване на професионален съвет. Правното основание за тази обработка е нашите законни интереси, а именно правилната защита на нашия бизнес срещу Рискове.

2.14 Във допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме Вашите лични данни посочени в този раздел 2, ние също може да обработваме вашите лични данни, когато Такава обработка е необходима за спазване на законово задължение, към което са обект или с цел защита на Вашите жизненоважни интереси или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

2.15 Моля, не ни предоставяте личните данни на никое друго лице, освен ако не Ви подканим да го направете.

3. Предоставяне на личните Ви данни на други лица

3.1 Ние може да разкрие вашите лични данни на всеки член на нашата група от компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всички нейни дъщерни дружества) доколкото това е разумно необходимо за целите и въз основа на правните основания, определени в тази политика.

3.2 Ние може да разкрие Вашите лични данни на нашите застрахователи и/или професионални съветници доколкото това е разумно необходимо за целите на получаването или поддържането на застрахователно покритие, управление на рискове, получаване на професионален съвет или установяване, упражняване или защита на правни искове, независимо дали в съда производство или в административно или извънсъдебно производство.

3.3 Финансови транзакциите, свързани с нашия уебсайт и услуги, са ИЛИ могат да бъдат обработвани от нашите доставчици на платежни услуги. Ще споделяме данни за транзакции с нашите плащания доставчици на услуги само до степента, необходима за целите на обработването Вашите плащания, възстановяване на такива плащания и разглеждане на жалби и запитвания свързани с такива плащания и възстановявания.

3.4 Ние може да разкрие вашите данни за запитване на една или повече от тези избрани трети страни доставчици на стоки и услуги, посочени на нашия уебсайт с цел да се даде възможност на тях, за да се свържат с вас, за да могат да предлагат, предлагат на пазара и продават на вас съответните стоки и/или услуги. Всяка такава трета страна ще действа като администратор на данни в връзка с данните от запитването, които му предоставяме; и след като се свържем с Вас, всяка такава трета страна ще ви предостави копие от собствената си политика за поверителност, които ще уреждат използването на Вашите лични данни от тази трета страна.

3.5 Във допълнение към конкретното разкриване на лични данни, посочено в настоящия раздел 3, ние може да разкрием вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за спазване на правно задължение, на което сме подчинени, или за да да защитите вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице. Също така може да разкрием Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, независимо дали в съда производство или в административно или извънсъдебно производство.

4. Международни трансфери на Вашите лични данни

4.1 Във този раздел 4, ние предоставяме информация за обстоятелствата, при които Личните данни могат да бъдат прехвърляни в държави извън Европейския икономически и социален комитет Област (ЕИП).

4.2 Ние имат офиси и съоръжения във Великобритания, с дистрибутори в САЩ, Австралия, Европа и Близкия изток. Европейската комисия е направила "адекватност" решение" по отношение на законите за защита на данните на всеки от тези Страни. Трансферите към всяка от тези страни ще бъдат защитени от подходящи гаранции, а именно използването на стандартни клаузи за защита на данните приети или одобрени от Европейската комисия.

4.3 За хостинг съоръженията за нашия уебсайт се намират в Обединеното кралство. Европейският Комисията е взела "решение за адекватност" по отношение на данните законите за защита на всяка от тези страни. Трансфери към всеки от тях държавите ще бъдат защитени с подходящи предпазни мерки, а именно използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети или одобрени от Европейската комисия.

4.4 Вие потвърждавате, че личните данни, които изпращате за публикуване чрез нашите Уебсайт или услуги могат да бъдат достъпни чрез интернет по целия свят. Ние не може да предотврати използването (или злоупотребата) на такива лични данни от други лица.

5. Запазване и изтриване на лични данни

5.1 Това Раздел 5 определя нашите политики и процедури за запазване на данни, които са Създаден, за да гарантира, че спазваме нашите правни задължения във връзка с за запазване и изтриване на лични данни.

5.2 Лични Данните, които обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхраняват по-дълго отколкото е необходимо за тази цел или за тези цели.

5.3 Независимо от другите разпоредби на този раздел 5, можем да запазим вашите лични данни, когато Такова задържане е необходимо за спазване на законово задължение, към което са обект или с цел защита на Вашите жизненоважни интереси или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

6. Изменения

6.1 Ние може да актуализира тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

6.2 Вие трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени в тази политика.

6.3 Ние може да Ви уведомява за промени в тази политика по имейл или чрез система за съобщения на нашия уебсайт.

7. Вашите права

7.1 Във този раздел 7, ние обобщихме правата, които имате по отношение на данните Закон за защитата. Някои от правата са сложни и не всички подробности имат Те са включени в нашите резюмета. Съответно, трябва да прочетете съответните закони и насоки от регулаторните органи за пълно обяснение на тези права.

7.2 Вашият Основни права съгласно законодателството за защита на данните са:

а) на право на достъп;

б) на право на коригиране;

в) на право на изтриване;

г) на право на ограничаване на обработването;

д) на право на възражение срещу обработването;

е) на право на преносимост на данните;

ж) на право на подаване на жалба до надзорен орган; и

з) на право на оттегляне на съгласие.

7.3 Вие имате право на потвърждение дали обработваме Вашите лични данни или не. данни и, когато го правим, достъп до личните данни, заедно с определени допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработването, съответните категории лични данни и получатели на личните данни. Осигуряване на правата и свободите на другите не са засегнати, ние ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни. Първият копие ще бъде предоставено безплатно, но допълнителни копия могат да бъдат предмет на разумна такса.

7.4 Вие имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас, и като се вземат предвид целите на обработването, да има непълни Попълнени лични данни за Вас.

7.5 Във Някои обстоятелства имате право на изтриване на личните Ви данни без неоправдано забавяне. Тези обстоятелства включват: личните данни не са по-дълго, необходими във връзка с целите, за които са били събрани, или обработвани по друг начин; оттеглите съгласието си за обработка, основана на съгласие; ти възразите срещу обработването съгласно определени правила на приложимото право за защита на данните; обработването е за целите на директния маркетинг; и личните данни имат са били обработвани незаконосъобразно. Съществуват обаче изключения от правото на заличаване. Общите изключения включват, когато обработването е необходимо: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за съответствие със законово задължение; или за установяването, упражняването или защитата на правни Вземания.

7.6 Във Някои обстоятелства имате право да ограничите обработването на лични данни. Тези обстоятелства са: оспорвате точността на лични данни; обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването; Вече нямаме нужда личните данни за целите на нашата обработка, но Вие изисквате лични данни данни за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; и имате възрази срещу обработването в очакване на проверка на това възражение. Къде обработката е ограничена на тази основа, може да продължим да съхраняваме лични данни. Въпреки това, ние ще го обработваме само по друг начин: с Ваше съгласие; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; за защита на правата на друго физическо или юридическо лице; или по причини за важни обществения интерес.

7.7 Вие имате право да възразите срещу обработването от наша страна на личните Ви данни на основание свързани с вашата конкретна ситуация, но само доколкото правната основание за обработването е, че обработването е необходимо за: изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на всяка официална власт, която ни е възложена; или целите на легитимната интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще престане да обработва личната информация, освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или обработването е за установяването, упражняването или защита на правни искове.

7.8 Вие имате право да възразите срещу обработването от наша страна на личните Ви данни за пряко маркетингови цели (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако да направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме Вашите лични данни за това цел.

7.9 Вие имате право да възразите срещу обработването от наша страна на личните Ви данни за научни изследвания или исторически изследователски цели, или статистически цели на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, освен ако обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана по причини от обществен интерес.

7.10 до степента, до която правното основание за обработването от наша страна на Вашите лични данни е:

а) съгласие; или

б) че обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който се намирате страна или за да предприемете стъпки по Ваше искане преди да сключите договор

         и такава обработка се извършва с автоматизирани средства, имате право да да получите личните си данни от нас в структуриран, широко използван и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага там, където би оказват неблагоприятно въздействие върху правата и свободите на другите.

7.11 Ако Вие считате, че нашата обработка на Вашата лична информация нарушава данните закони за защита, имате законно право да подадете жалба до надзорен орган орган, отговорен за защитата на данните. Можете да направите това в държавата-членка на ЕС на обичайното Ви местопребиваване, местоработата Ви или мястото на предполагаемото Нарушение.

7.12 до степента, до която правното основание за нашата обработка на вашата лична информация Ако дадете съгласието си, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето.

7.13 Вие може да упражни всяко от Вашите права във връзка с личните Ви данни писмено известие до нас ИЛИ по имейл в info@airius.co.uk, в допълнение към другите методи посочени в настоящия раздел 7.

8. За бисквитките

8.1 А "Бисквитката" е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри) който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. т по след това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

8.2 Бисквитки могат да бъдат или "постоянни" бисквитки или "сесийни" бисквитки: a Постоянната бисквитка ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до определената дата на изтичане на срока, освен ако не е изтрита от потребителя преди датата на изтичане на срока; една сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен.

8.3 Бисквитки обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребителя, но Личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията съхранявани и получени от бисквитки.

9. Бисквитки, които използваме

9.1 Ние Използвайте бисквитки за следните цели:

а) удостоверяване на автентичността – използваме бисквитки, за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате Нашият уебсайт

б) статус – използваме бисквитки, за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт

в) персонализация – използваме бисквитки, за да съхраняваме информация за Вашите предпочитания и да персонализираме Уебсайтът за вас

г) сигурност – използваме бисквитки като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителите акаунти, включително предотвратяване на измамно използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на нашия уебсайт и услуги като цяло

д) реклама – използваме бисквитки, за да ни помогнат да показваме реклами, които ще бъдат подходящи за ти

е) анализ – използваме бисквитки, за да ни помогнат да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги

ж) бисквитка съгласие – използваме бисквитки, за да съхраняваме Вашите предпочитания във връзка с използването на Бисквитките по-общо

10. Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

10.1 Нашите Доставчиците на услуги използват "бисквитки" и тези "бисквитки" могат да се съхраняват на вашия компютър когато посещавате нашия уебсайт.

10.2 Ние да използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Гугъл Аналитик събира информация за използването на уебсайта чрез бисквитки. Събраната информация свързани с нашия уебсайт се използва за създаване на доклади за използването на нашия уебсайт. Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Ние публикуване на реклами от Google AdSense на нашия уебсайт. За да определите интереси, Google ще проследява поведението ви на нашия уебсайт и на други уебсайтове в мрежата, използващи бисквитки. Това проследяване на поведението позволява на Google да приспособяване на рекламите, които виждате на други уебсайтове, за да отразите интереси (но ние не публикуваме реклами въз основа на интереси на нашия уебсайт). Можете да преглеждате, изтривате или добавяте категории интереси, свързани с вашия браузър, чрез Посещаемост: https://adssettings.google.com. Можете също така да се откажете от бисквитката на партньорската мрежа на AdSense, като използвате тези настройки. или използване на механизма за отказване от множество "бисквитки" на инициативата за мрежова реклама на: http://optout.networkadvertising.org. Тези механизми за отказване обаче сами по себе си използват "бисквитки" и ако изчистите Бисквитките от Вашия браузър Вашето отказване няма да се поддържат. За да се гарантира, че се поддържа отказ по отношение на конкретен браузър, може да пожелаете да обмислете използването на приставките за браузър на Google, налични на адрес: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Управление на бисквитките

11.1 Най-много Браузърите Ви позволяват да откажете да приемате бисквитки и да изтривате бисквитки. т по Методите за това варират от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокиране и изтриване Бисквитки чрез тези връзки:

а) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Хром);

б) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Опера);

г) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

д) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (сафари); и

е) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (ръб).

11.2 Блокиране Всички бисквитки ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

11.3 Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

12. Нашите детайли

12.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от Айриус България ООД

12.2 Регистрирани сме в България с ДДС номер BG205839022, а седалището ни е на адрес: ул. Сан Стефано 3А, KVK Business Center, Хасково 6300 – България.

12.3 Основното ни място на дейност е: ул. Сан Стефано 3А, КВК Бизнес Център, Хасково 6300 – България.

12.4 Вие Свържете се с нас:

(а) по пощата, на: ул. Сан Стефано 3А, КВК Бизнес Център, Хасково 6300 – България

б) използване на Нашият уебсайт Форма за контакт

в) от телефон, на номера за контакт, публикуван на нашия уебсайт; или

г) от електронна поща, като използвате имейл адреса, публикуван на нашия уебсайт.

13. Длъжностно лице по защита на данните

13.1 Данните за контакт на нашето длъжностно лице по защита на данните са: info@airius.bg.